Przyjmujemy na bezpłatny kurs komputerowy. Zapisy w biurze MUTW. Zapraszamy!
Prosimy o zapisywanie się chętnych na bezpłatny wyjazd na Senioriadę do Wydmin, która odbędzie się...
30.04.2019r.(wtorek) organizujemy wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzenia Sejmu i Senatu. Obiad...
Prowadzimy zapisy na zabawę integracyjną z Ryńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku , która odbędzie...
Wykład Haliny Choruży pt. "Cukrzyca i jej konsekwencje" odbędzie się 03 kwietnia 2019r. o godz. 17:00...
  PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO MUTW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W...
PROGRAM WYCIECZKI TRÓJMIASTO, KASZUBY - 16-19.05.2019r CAŁKOWITY KOSZT WYCIECZKI : 565 ZŁ...
Organizujemy wycieczkę do Grecji w dniach 5-16 września 2019r.z wypoczynkiem w m. Panteleimonas...
Informujemy, iż w dniu 12 lutego 2019r . o godz. 15:30 w sali nr 1 Mrągowskiego Centrum Aktywności...
Organizujemy marsz z kijkami - (w granicach Mrągowa), który odbędzie się  2 lutego 2019r.w...


WALNE ZEBRANIE- 28.03.2019

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO MUTW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU...28.03.2019 r godz.16:00 w CKiT. W Mrągowie

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 5. Wyboru Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu MUTW za 2018…......rok

 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu MUTW za.....2018.....rok

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MUTW z działalności za …2018........rok oraz ocena działalności Zarządu MUTW przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

 9. Projekt planu pracy Zarządu MUTW na 2019.......rok

 10. Projekt preliminarza finansowego Zarządu MUTW na.....2019......rok

 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 12. Dyskusja

 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał

  Uchwała Nr 1 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu MUTW za 2018........rok

  Uchwała Nr 2 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu MUTW za..2018.......rok

  Uchwała Nr 3 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za.2018.........rok

  Uchwała Nr 4 Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu MUTW

  Uchwała Nr 5 Planu pracy Zarządu MUTW na …2019......rok

  Uchwała Nr 6 Zatwierdzenie preliminarza finansowego na..2019...... rok

  Uchwała Nr 7 W sprawie wysokości wpisowego i wysokości semestralnej składki członkowskiej na...2019........rok

  Uchwała Nr 8 W sprawie składów liczbowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej MUTW

  Uchwała Nr 9 W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłaconych z tytułu pracy społecznej w MUTW

 14. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej MUTW

  Uchwała Nr 10 W sprawie wyników wyborów do organów MUTW.

 15. Sprawy różne

 16. Zakończenie obrad