Informujemy naszych słuchaczy, że w grudniu 2018r. biuro MUTW jest czynne w CKiT i w Mrągowskim...
12 grudnia 2018r. (środa) o godzinie 16:00 odbędą się warsztaty makijażu pod hasłem "Bądź...
Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na Spotkanie Wigilijne w dniu 11 grudnia 2018r.(wtorek) o godz....
Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na wyjazd do Olsztyna na V Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów...
Osoby wyjeżdżające do sanatorium w Truskawcu muszą posiadać ważne paszporty oraz Europejską Kartę...
Zapraszamy chętnych na bezpłatny  kurs komputerowy. Zapisy przyjmujemy w biurze MUTW we wtorki i...
Zapraszamy  naszych studentów na Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się...
Przypominamy, iż w dniu 8 listopada 2018r.o godz.17:00 w CKiT w sali kameralnej odbędzie się wykład...
Rozpoczynamy zajęcia z języka angielskiego od 6 listopada 2018r.o godz. 11:45 w CKiT w sali...
UWAGA! 9 marca 2019r wyjeżdżamy do sanatorium w Truskawcu na Ukrainie. Wracamy 19 marca...


 

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dla studia

MRĄGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dla pomoc

 

Jakże nam dobrze być razem

w tym wielkim, przyjaznym tłumie,

gdzie każdy student każdego

w radościach i smutkach rozumie !

Halina Borowska

 

Celem MUTW jest:

 1. prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych
 2. włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
 3. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
 4. upowszechnianie wiedzy gerontologicznej
 5. tworzenie warunków do godnego starzenia się

poprzez:

 1. prowadzenie wykładów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych
 2. organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej
 3. prowadzenie zajęć ruchowych i rechabilitację zdrowotną
 4. rozwijanie działalności w kołach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów
 5. współdziałanie z organiazacjami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób starszych.